Tên Và CMND Trung Quốc Để Xác Nhận Danh Tính Khi Chơi Game Lậu

Từ 18-12-2019 tất cả các tài khoản game phát hành tại Trung Quốc (với anh em mình thì cứ gọi game lậu cho nó thân thiết nhá) phải liên kết CMND (của Trung Quốc) để chơi game không hạn chế. Áp dụng với các game mới.

Dưới đây là một số thông tin CMND Trung Quốc dành cho anh em sử dụng khi gặp game lậu mobile nào đó yêu cầu xác minh danh tính nhé:

傅宽保 236504195106192666

荣克     150122196304053050

符娟     210505195905129708

喻达雅 140222198705280636

花阳     610724197008158916

袁小     441401195504200625

赫连     450921198108250337

房若    632823199111183662

张三    440106198202020555

Tân thủZalo hỗ trợ
Game nổi bật
Giftcode

Tuyệt Đỉnh Tam Quốc Việt Hóa

SSR Chu Thái + 3000 KNB + 100 vạn đồng

Ý Chí Nhẫn Giả

VIP 15 + 88.888 KC + 8.888 tệ

Chân Long Anh Hùng

VIP18 + 18.888 KNB

Thiếu Niên Tam Quốc Max V15

MAX VIP 15 + 500 tệ + 88888 KNB

Chân Tam Quốc 2

VIP 11 + 328 tệ + 18.888 KC + 18.0000 đồng