Tên Và CMND Trung Quốc Để Xác Nhận Danh Tính Khi Chơi Game Lậu

Từ 18-12-2019 tất cả các tài khoản game phát hành tại Trung Quốc (với anh em mình thì cứ gọi game lậu cho nó thân thiết nhá) phải liên kết CMND (của Trung Quốc) để chơi game không hạn chế. Áp dụng với các game mới.

Dưới đây là một số thông tin CMND Trung Quốc dành cho anh em sử dụng khi gặp game lậu mobile nào đó yêu cầu xác minh danh tính nhé:

傅宽保 236504195106192666

荣克     150122196304053050

符娟     210505195905129708

喻达雅 140222198705280636

花阳     610724197008158916

袁小     441401195504200625

赫连     450921198108250337

房若    632823199111183662

张三    440106198202020555

Tân thủZalo hỗ trợ
Game nổi bật
Giftcode

Tiểu Tiểu Tam Quốc Chí

MAX VIP + 28 vạn knb + 100 vạn vàng + lễ bao tướng

Đảo Nhẫn Giả (GM) Việt Hóa

VIP 8 + 1.888 tệ + 28.888 KC

Huyền Cơ Việt Hóa

VIP 8 + 100K KC + 1000 vạn vàng

Kim Dung Quần Hiệp Truyện Việt Hóa

MAX VIP + 1.000 tệ + 888.888 KNB + 888 vạn bạc

Đại Hoàng Đế Việt Hóa

VIP 14 + 1.000 tệ + 18.888KNB + Lữ Bố + Quan Vũ