gameP - Cổng game lậu, game private và nạp tệ uy tín. Liên hệ nạp tệ: Zalo 0369.221.113

Từ 18-12-2019 tất cả các tài khoản game phát hành tại Trung Quốc (với anh em mình thì cứ gọi game lậu cho nó thân thiết nhá) phải liên kết CMND (của Trung Quốc) để chơi game không hạn chế. Áp dụng với các game mới.

Dưới đây là một số thông tin CMND Trung Quốc dành cho anh em sử dụng khi gặp game lậu mobile nào đó yêu cầu xác minh danh tính nhé:

傅宽保 236504195106192666

荣克     150122196304053050

符娟     210505195905129708

喻达雅 140222198705280636

花阳     610724197008158916

袁小     441401195504200625

赫连     450921198108250337

房若    632823199111183662

张三    440106198202020555

TOP quan tâmnhiều hơn